Natuurlijk Leiderschap

In ons Natuurlijk Leiderschap netwerk betrekken wij leiders van ondernemend Nederland om onze groene ambitie te verwezenlijken.  Trees for All nodigt ieder jaar leiders uit voor deelname aan de Leiderschapslaan: de laan waar iedere leider zijn of haar eigen boom plant, een symbool voor hun inzet voor een duurzamere wereld. Deze laan in het Bentwoud wordt elk jaar verlengd en zal uitgroeien tot een pad waar generaties lang van genoten kan worden.

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.

 

 

De transitie naar nieuwe verdienmodellen

De boodschap is duidelijk, Nederland loopt achter op andere landen in Europa betreft de inzet op het klimaatbeleid. Met de oprichting van de Nederlandse Klimaatcoalitie, die momenteel bestaat uit zo’n 50 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, is een belangrijke stap gezet om te komen tot gezamenlijk beleid. En dat niet alleen; Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland stelt zelfs dat wij als Nederland een wereldvoorbeeld moeten willen zijn op dit thema. Dat is niet alleen goed voor mens en milieu maar ook voor onze concurrentiepositie.

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.

 

Over duurzame inspiratie voor morgen

Dat directeuren van ondernemend Nederland hier al lang mee bezig zijn, blijkt uit de interviews die Trees for All  met verschillende bedrijven heeft gehouden in het kader van haar Natuurlijk Leiderschap programma. Hierin geven zij aan dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden om de toekomst op onze planeet veilig te stellen. We hebben maar één planeet en dus moeten we er op een zorgvuldige manier mee omgaan, anders houdt het op voor de mensheid, geeft Maurits Groen van WakaWaka aan. We moeten toe naar nieuwe businessmodellen, waarbij het niet alleen gaat om geld, maar om waarde en waardecreatie, aldus Timmo Terpstra van Peeze Koffiebranderij.

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.

 

E-book Natuurlijk Leiderschap

Meer inspirerende interviews in het E-book Natuurlijk Leiderschap

 

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.