Jaap Bos

Bestuursvoorzitter

“Bomen zijn een heel belangrijke schakel in een eeuwenoud evenwicht tussen klimaat, natuur en ons als gebruiker en genieter. De huidige schaal van ontbossing draagt echter voor een belangrijk deel bij aan de opwarming van de aarde, los van het hiermee gepaard gaande verlies van leefomgeving voor veel soorten. Als ik lees dat er jaarlijks 15 miljard bomen gekapt worden en er maar 5 miljard weer worden aangeplant, is het om bijna moedeloos van te worden. Want wat maken die bomen die via Trees for All geplant worden dan voor verschil? Maar als iedere wereldburger slechts 2 bomen per jaar plant, dan groeit het wereldwijde areaal weer met 4 miljard bomen per jaar. Deze simpele boodschap sterkt mij in de gedachte dat het werk van Trees for All er echt toe doet: elke boom telt! En daarom zet ik mij al meer dan 10 jaar van harte in als bestuurslid van deze organisatie.”

Roel Nozeman

Secretaris

Bedrijfskundige, expertise in bedrijven en duurzaam ondernemen.

“Wereldwijd leven er 350 miljoen mensen in bossen en zijn voor hun levensbehoefte van deze bossen afhankelijk. Ook herbergen deze bossen een groot deel van de wereldwijde biodiversiteit en is er in deze bossen een gigantische hoeveelheid CO2 opgeslagen. Helaas gaat ontbossing al decennia lang onverminderd door. Om klimaatverandering tegen te gaan is het van groot belang deze ontbossing te stoppen en grootschalig bomen bij te planten. Ik draag graag bij aan een succesvol Trees for All.”

Ruud Vellema

Penningmeester

Econoom. Oud manager in de energiesector, consultant en interim manager.

“Als er één ding op aarde is waaraan je de eeuwigdurende wisselwerking tussen aarde en lucht kan zien, is het wel een boom ! Zelfs als je door die bomen het bos niet kan zien, maken ze me nog vrolijk. Als je dan in Gelderland mag wonen, mag je je gelukkig prijzen. Maar de wereld is veel groter. Daarom draag ik graag mijn steentje bij dat niet alleen in ons eigen land maar ook ver hier vandaan bossen kunnen worden geplant om daarmee de leefomstandigheden van mensen en hun lokale gemeenschappen te verbeteren én tegelijkertijd bij te dragen aan het behoud van natuur en milieu.”

Stef Röell

Bestuurslid

Financiële instrumenten en projectfinanciering.

“Omdat het planten van een boom zoveel meer is dan het begin van een nieuw bos.”

Hemke de Weijs

Bestuurslid

Advocaat Intellectuele Eigendom.

Ik droom van een groene wereld die je met een glimlach zou willen doorgeven aan je kinderen. Ik hoop op een wereld waarin we de klimaatverandering zo veel mogelijk kunnen beperken. Ik werk er vanuit het bestuur aan mee dat iedereen bomen kan planten en CO2 uitstoot kan compenseren. Trees for All maakt dit voor iedereen mogelijk op een praktische manier. Bij sommige projecten mag je je laarzen aantrekken, maar je kunt ook met een muisklik bijdragen. Als het zo gemakkelijk is, is er toch geen reden meer om geen werk te maken van je dromen?”

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi