Missie

De missie van Trees for All stelt mens, milieu en meerwaarde centraal, zoals ook terug is te zien in het logo van Trees for All. De  boom en haar meerwaarde staat voor Trees for All centraal. Dit betekent aandacht voor de symbolische, recreatieve, ecologische, sociale meerwaarde van bos en bomen.

Trees for All ontwikkelt en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze projecten hebben een  ecologische en sociaaleconomische meerwaarde voor de samenleving. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomenspositie en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2. Door een relatie te faciliteren tussen de projecten en de deelnemers dragen we bij aan bewustwording van onze onderlinge verbondenheid, afhankelijkheid én daarmee de invloed van menselijk handelen op het klimaat.

De versterking van het broeikaseffect hangt direct samen een aantal wereldwijde problemen. De armste groepen in de wereld worden het hardst getroffen door klimaatverandering. Trees for All wil hen weerbaar maken door ervoor te zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt en dat de natuur zich kan herstellen.

Visie en Werkwijze

Trees for All kan alleen bestaan wanneer er een balans is tussen donateurs en deelnemers aan de ene kant en de activiteiten en kosten van de projecten en de organisatie aan de andere kant. De projecten waarmee verplichtingen zijn aangegaan, worden gefaciliteerd in hun uitvoering. Deelnemers waarmee Trees for All verplichtingen aangaat, krijgen verantwoording over besteding van  hun bijdragen zodat bedrijven hun bijdragen kunnen aantonen. Afhankelijk van het project ligt de prioriteit op ofwel het vastleggen van CO2 ofwel het creëren van extra groen, en/of het herstel van flora en fauna.

Ook wederzijds respect is één van de kernwaarden. Dit is vertaald in de manier waarop Trees for All projecten steunt, met veel aandacht voor continuïteit, duurzaamheid en sociale ontwikkeling. Hiervoor is het van cruciaal belang om ook de continuïteit in de fondsenwerving te verwezenlijken. Projecten moeten weten waar ze aan toe zijn voor zij hun projectplannen maken, die meerdere jaren beslaan.

Trees for All opereert op het snijvlak van duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en natuurbehoud.  Onze deelnemers mogen verwachten dat het maximale deel van hun bijdragen terechtkomt bij het beoogde doel. Tevens mogen zij van Trees for All verwachten dat zij professioneel begeleid worden bij de invulling van hun wensen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam of CO2 neutraal ondernemerschap. Hierin staat Trees for All voor een eerlijk advies, waarbij de boom en de investering in de toekomst altijd centraal staat.

Transparantie

Om dit te kunnen doen is transparantie essentieel, Trees for All behartigt namelijk de belangen van zowel haar deelnemers als ook de projecten. Transparantie prijkt bovenaan de lijst met kernwaarden van Trees for All. Rekenmethodes, CO2 -calculators en prijzen zijn voor iedereen in te zien en op te vragen. Ook staat de organisatie te allen tijde open voor vragen en feedback. Trees for All is voor alle vragen telefonisch, via onze website en per mail bereikbaar.

Trees for All is met succes getoetst CBF. Dit bevestigt de transparantie van de manier van werken en van de organisatie als geheel en ook dat wij ons met recht een goede doelen organisatie mogen noemen. Trees for All voldoet als enige aanbieder van CO2-compensatie in Nederland aan de strenge criteria van het CBF. Het CBF controleert niet alleen de administratie, maar ook de onafhankelijkheid van het bestuur, de bestedingen, of we niet meer dan 25% van de inkomsten besteden aan fondswerving, hoe we met onze deelnemers omgaan en nog veel meer.

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.