Veelgestelde vragen

Trees for All is de enige stichting op het gebied van CO2 compensatie in Nederland en de enige die bomen kan planten, zowel in Nederland als in het buitenland:

  • Wij streven naar het creëren van bewustwording zodat iedereen, met elke persoonlijke actie, bijdraagt aan een groene aarde en het terugdringen van klimaatproblematiek.
  • Wij maken het voor iedereen mogelijk bij te dragen aan een duurzame wereld.
  • Wij begeleiden ondernemers en particulieren die bomen willen planten en/of duurzaam dan wel CO2 neutraal willen ondernemen/leven.
  • Wij investeren alleen in projecten die voldoen aan Triple M (mens, milieu, meerwaarde).

Op onze website is via de CO2-calculator een berekening te maken van uw CO2-uitstoot die ontstaat door bijvoorbeeld gebruik te maken van een auto voor uw dagelijkse woon-werkverkeer. Wij baseren deze cijfers op emissiefactoren van Milieucentraal. Zie voor meer informatie www.co2emissiefactoren.nl

Voor onze informatie over het compenseren van huishoudelijke CO2-uitstoot, hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van Milieucentraal. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar hun website www.milieucentraal.nl.

Trees for All plant nieuw bos en herstelt beschadigd bos in haar projecten. Dit doen wij onder andere in Bolivia en Nederland. Belangrijk hierbij is dat de projecten voldoen aan de triple M: mens, milieu, meerwaarde. Onze projecten voldoen aan de eisen van de Gold Standard (Bolivia) en de Verified Carbon Standard (Oeganda). Duurzame projecten kunnen alleen duurzaam zijn met medewerking van de lokale bevolking. De mensen leren hoe ze op een duurzame manier hun grond kunnen verbouwen zonder bestaand bos te kappen en worden getraind in het kweken en planten van nieuwe bomen.

Het is ook mogelijk in Nederland bomen te planten via ons 1-2-Tree project. Dan plant u een boom in Nederland en in Bolivia of Oeganda. In Nederland doen wij dit met het Nationaal Bossenfonds. Dit is een samenwerking van Staatsbosbeheer, Nationale Boomfeestdag en Trees for All, met als doel om meer bos in Nederland mogelijk te maken.

Vliegmaatschappijen zijn door Trees for All benaderd en er is regelmatig contact. De meeste maatschappijen vinden het een goede zaak als consumenten er bewust voor kiezen om op vrijwillige basis de emissies te compenseren. De reis aanbieden inclusief compensatie leidt tot een hogere kostprijs van het ticket en dat vinden sommige maatschappijen onwenselijk, in een periode dat wordt gestunt met zo goedkoop mogelijke vluchten. Wel kun je via online ticket verkopers direct de uitstoot compenseren of extra bomen planten.

In oktober 2016 is in Montreal tijdens de bijeenkomst van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie afgesproken dat de internationale luchtvaartsector vanaf 2020 de groei van de CO2-uitstoot moet compenseren.

De uitstoot van broeikasgassen versterkt het broeikaseffect. Inmiddels is het duidelijk dat de mens hier haar aandeel in heeft, door grootschalige ontbossing en het opstoken van fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en steenkool.
Bossen bieden bescherming en een woonplaats voor mensen, dieren en planten. Bomen produceren hout, zuiveren de lucht, nemen het broeikasgas CO2 op en maken er weer zuurstof van.

Om aan te tonen dat de bossen daadwerkelijk de hoeveelheid CO2 hebben opgenomen moeten ze worden aangelegd, beheerd en gecontroleerd volgens internationaal afgesproken standaarden. Vervolgens worden de projecten hierop gecertificeerd en per keer vastgelegd hoeveel CO2 een bos uit de lucht heeft gehaald. De standaarden die hiervoor werden ontwikkeld keken alleen naar de CO2 opname door de boom en niet naar de rest, wordt de natuur beter van het bos, krijgen de arbeiders en de grondbezitters een eerlijke vergoeding, wordt het bos wel duurzaam beheerd. Om ook dit te kunnen toetsen en borgen is de Gold Standard ontwikkeld onder druk en met medewerking van het World Wildlife Fund (WWF). Bovendien moest deze standaard de ontwikkeling van kleinere projecten uit Derde Wereldlanden stimuleren, zodat zij ook konden profiteren van klimaatgelden.

Eerst was de Gold Standard alleen voor energieprojecten, maar sinds 2013 is er ook een Gold Standard voor bosprojecten. Als een project dat heeft, weet je dat het goed zit. Trees for All kijkt naar Mens, Milieu en Meerwaarde, dus logisch dat wij voor onze projecten kiezen voor de Gold Standard. (Bron: www.klimaatplein.com)

Bomen hebben voor hun groei het (broeikas)gas CO2 nodig. Door middel van fotosynthese zetten zij de CO2 om in hout (C) en zuurstof (O2). De zuurstof scheiden ze af. De koolstof is de bouwsteen voor wortels, takken, bladeren en de stam. Zolang een boom groeit, neemt hij CO2 op. Een afstervende boom geeft het geleidelijk weer af. In een bossysteem wordt deze CO2 weer opgenomen door de groeiende bomen en struiken die de plek (gaan) innemen van de aftakelende boom. Wordt een bos verbrand of gekapt, dan komt de CO2 weer vrij. Met deze aspecten wordt rekening gehouden bij de berekening van de CO2 die een bos opneemt.

Zo lang een boom blijft groeien, zal deze CO2 blijven opnemen. Een nieuw bos neemt veel CO2 op, omdat de bomen en struiken snel groeien. Omdat in een oud bos zowel oude als jonge bomen staan, wordt er net zoveel CO2 opgenomen als dat er vrijkomt door het afsterven. Een oud bos is CO2-neutraal en zal dus ook geen extra zuurstof produceren. Nieuwe bossen verdienen daarom eerder dan regenwouden het predicaat ‘longen van de aarde.’
‘Oud’ bos heeft echter naast opslag van CO2, ook vele andere voordelen, zo biedt het een grote biodiversiteit, helpt het erosie bestrijden, buffert het water en is een grote Het is dus geen goed idee om ‘oud’ bos te kappen en te vervangen door ‘nieuw’ bos, ook al wordt dit soms wel gesuggereerd.

Je compenseert eigen uitstoot of uitstoot van een onderneming door een donatie voor iedere uitgestoten ton CO2 . Wij zorgen ervoor dat met dit bedrag voldoende aanplant of herbeplanting van bos plaatsvindt om die hoeveelheid CO2 weer uit de lucht te halen. Tegelijkertijd leveren de bomen extra inkomsten en een betere toekomst op voor de lokale bevolking.

 

Overal waar dit nodig en mogelijk is, moet bos worden geplant. De CO2-vastlegging in bossen in de tropen gaat sneller, omdat bomen het hele jaar door groeien. Bossen in Europa blijven weer langer doorgroeien zo’n 150 jaar, dan in de tropen, waar na 80 jaar al een evenwicht kan zijn bereikt. Er zitten ook grote verschillen in de kosten. Trees for All richt zich op beide. Aan de ene kant op duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Hier kunnen we natuur herstellen en een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van mensen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering.

Aan de andere kant aan bossen in Nederland waar je kunt recreëren en plant en dier beschutting vindt. Dit doen we via Het Nationaal Bossenfonds, waar Trees for All mede oprichter van is.

Zonder groeiende bossen zou de CO2-concentratie in de atmosfeer nog veel sneller stijgen. Berekend is dat groeiende bossen jaarlijks ongeveer 900 miljoen ton C (koolstof) (dit is 3,3 miljard ton CO2) opnemen. Zonder deze groeiende bossen zou de netto uitstoot van CO2 op de wereld geen 11,7 miljard ton CO2 maar 15 miljard ton CO2 bedragen. Dit is bijna 30% extra. Ontbossing draagt dan ook voor 25% bij aan de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Er zijn discussies gaande over hoe we naast het aanplanten van nieuwe bossen, bestaande bossen kunnen behouden. Met klimaatgeld is dit lastig omdat nauwelijks valt aan te tonen dat het bos anders gekapt zou worden. Evenmin is te garanderen dat als er een stuk bos beschermd wordt, er niet in plaats daarvan een ander stuk wel wordt gekapt.

Het verhaal is pas waar als het kan worden getoetst. Een professioneel opererende organisatie zoals Trees for All, zal zijn projecten met betrekking tot vastlegging van CO2 laten controleren en certificeren. Belangrijk is ook dat het bosbeheer volgens de principes van duurzaam bosbeheer plaatsvindt en dat ook dit wordt gecertificeerd. Daarom kiezen we voor de Gold Standard.

Er zijn aanbieders die hierover niet transparant zijn. Dan is scepsis op zijn plaats. Trees for All laat de aanplant van bos uitvoeren door deskundige partners en we laten, afhankelijk van de wensen van onze deelnemers, bos certificeren en/of controleren door een onafhankelijke deskundige partij.

Bomen vallen op een dag om en kunnen dan gaan verteren. Dan komt alle CO2 weer vrij. Daarom plant Trees for All geen individuele bomen maar bossen aan. de plek van een omgevallen boom in een bos wordt ingenomen door een heleboel jonge boompjes en planten, die de vrijkomende CO2 van de gevallen boom weer uit de lucht ‘eten’. Het bos is daarom CO2 neutraal. Er komt een moment dat het bos is uitgegroeid, het verandert dan in een CO2 kluis.

Er ligt wereldwijd nog ruim 2 miljard hectare grond braak dat geschikt is voor de aanplant van bos. Nieuw bos kan hier ongeveer 75 tot 125 gigaton CO2 opnemen. Dat is net zoveel als de uitstoot die we de komende 15 tot 25 jaar wereldwijd naar verwachting zullen gaan realiseren. Die 2 miljard hectare kan uiteraard niet in een jaar aangeplant worden. Als we vandaag zouden beginnen en over 50-100 jaar de bossen volgroeid zijn, dan zou de aarde weer net zo groen zijn als toen 200 jaar geleden de industriële revolutie – en dus ook de ontbossing begon.

 

Trees for All heeft sinds oktober 2011 het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving). Ook is Trees for All een door de Belastingdienst erkend Goed Doel (ANBI). Donaties aan Trees for All zijn via de belastingaangifte aftrekbaar. Wij rekenen geen BTW over de compensatie. Hierin onderscheiden wij ons sterk van andere aanbieders van klimaatcompensatie.

Giften/donaties die aan of via Trees for All worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Voor bedrijven is dit interessant, omdat een gift op deze manier veel minder kost. U moet wel een aantal regels in de gaten houden:

Het bedrag aan giften moet onder € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden. Giften/donaties kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten en op deze wijze van de belasting worden afgetrokken.

Die vraag kan beter worden gesteld aan de andere organisaties. Wij vinden dat wanneer je aan duurzame ontwikkeling werkt, je daar niet zelf aan moet verdienen, noch je aandeelhouders. De natuur en de mensen in de ontwikkelingslanden moeten het meeste profiteren.

Dat is mogelijk. Trees for All kan een zogeheten legaat worden in uw testament. Dit wil zeggen dat u na uw overlijden een bepaald geldbedrag of goed nalaat aan Trees for All. Wij werken samen met de Schenkservice. Kijk voor meer informatie op www.schenkservice.nl of informeer bij uw notaris naar de mogelijkheden.

Via het donatieformulier op onze website kunt u aangeven of u voor een korte of langere periode geld wilt doneren aan Trees for All. Dit kan al voor €5,- per maand. Ga naar: ‘Donateur worden‘.

Nee, wij investeren in ontwikkelingsprojecten, net als ontwikkelingsorganisaties. Wij begeleiden deze en geven advies. Deze projecten leiden, naast duurzame ontwikkeling, ook tot minder CO2 in de lucht. Dat laten we verifiëren. De CO2 die wordt gecompenseerd, laten wij vervolgens uit de markt nemen. Wanneer u compensatie zou doen via een organisatie die CO2 rechten opkoopt en doorverkoopt aan u, dan koopt u iets van een handelaar die moet verdienen en die hierover 21% BTW moet rekenen. Ook zitten in die prijs de kosten voor de transactie en registratie van de CO2 credits. Ook hier geldt weer hetzelfde, uw geld moet terechtkomen bij de bomen en de mensen ter plaatse niet bij bankiers en makelaars.

Eigenlijk zijn de mogelijkheden tot samenwerking eindeloos. Zo kan er bijvoorbeeld voor verkopers van houten producten gekozen worden om een boom te compenseren per verkocht meubel. Teruggeven wat je gebruikt geeft een krachtige duurzame boodschap. De wijze waarop we dit meestal regelen is via een standaardovereenkomst waarin we vastleggen hoeveel bomen u wilt doneren (een boom per product, een boom per x producten, etc.). Uiteraard bepaalt u dit zelf en deze wijze van donatie is volledig gerelateerd aan de omzet.

Voor donaties via een webshop kunnen we een technische oplossing bieden die kan worden ingebouwd in de webshop. Met deze oplossing kunnen we daarnaast automatisch een certificaat naar uw klanten sturen waarin zij worden geïnformeerd over de donatie indien wenselijk. Deze technische oplossing komt in de vorm van een zogeheten SOAP koppeling tussen uw en ons systeem, waarvoor wij de software kunnen aanleveren. Deze configuratie zou dan door u moeten worden ingebouwd in de webshop. Dit is een vrij eenvoudige oplossing die wij momenteel al voor veel donateurs toepassen. Uiteraard is het ook mogelijk afspraken te maken over donatie zonder gebruik te maken van deze koppeling.

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.