Privacyverklaring Trees for All

Update: 24-05-2018

Stichting Trees for All (Vestigingsadres: Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem) ontwikkelt en ondersteunt bosprojecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Het beschermen en aanplanten van bossen door Trees for All verbetert de levensomstandigheden van de lokale bevolking, vermindert de atmosferische CO2 en draagt bij aan bewustwording van onze onderlinge verbondenheid.

Als je Trees for All steunt of gebruikmaakt van de informatie die Trees for All biedt of van andere diensten van Trees for All, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Trees for All vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Trees for All houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacyverklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Op de website Treesforall.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer over in onze cookie statement onderaan deze verklaring.

Donatie module
Donaties of bijdragen via de websitemodule voor boomaanplant en CO2-compensatie op Treesforall.nl worden uitgevoerd door Trees for All Stichting. Persoonsgegevens die je hier opgeeft worden door Trees for All verwerkt. Wij vragen je om je geslacht, naam, contactadres, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN in te voeren zodat wij de door jouw bijgedragen donaties kunnen verwerken en de bijbehorende bewijzen van donaties kunnen versturen. Tijdens de donatie wordt je IP-adres geregistreerd. Trees for All gebruikt de ingevoerde en geregistreerde gegevens niet voor andere doeleinden.

Donatie via SMS
Trees for All biedt donateurs de mogelijkheid om bij campagnes met behulp van je telefoon via SMS te doneren. Het gebruikte mobiele telefoonnummer voor de donatie wordt geregistreerd. Door via SMS te doneren geef je toestemming aan Trees for All voor de verwerking van deze persoonsgegevens zodat wij de door jouw bijgedragen donaties kunnen verwerken en de bijbehorende bewijzen van donaties kunnen versturen. Trees for All gebruikt de geregistreerde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Websites van andere partijen
Op websites van Trees for All tref je links aan naar andere websites. Trees for All is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Nieuwsbrief
Op de website van Trees for All kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door jouw ingevulde naam en e-mailadres worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden of waarmee je jouw gegevens kunt wijzigen.

Sociale media
Trees for All is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Trees for All volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.

Vragen via post en telefoon of via het online contactformulier
Je kunt Trees for All vragen stellen over o.a. onze bosprojecten via post en telefoon of via het online contactformulier op Treesforall.nl. In geval van telefonisch contact en vragen per post registreren wij jouw naam en eventueel aanvullende gegevens waaronder je e-mailadres en contactadres. Wanneer je contact met ons opneemt geef je hiervoor toestemming.

Als je gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij je de volgende gegevens in te vullen: geslacht, namen, e-mailadres, telefoonnummer. Door op “Verzenden” te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor het afhandelen van jouw vraag. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van jouw vraag.

Jouw rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0)26-8450894  of per e-mail via info@treesforall.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Trees for Al en te versturen naar

Trees for All
Postbus 9
6800 AA Arnhem

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@treesforall.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Trees for All kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt Trees for All gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden
Trees for All kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Trees for All en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Trees for All optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Trees for All afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Trees for All.

Voor het overige verstrekt Trees for All alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Trees for All of door de ons ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de De Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Trees for All de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Periodieke aanpassingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink Privacyverklaring in het menu van de website Treesforall.nl  van de Trees for All  kun je de laatste versie altijd inzien.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande deze privacyverklaring kun je contact opnemen via e-mail info@treesforall.nl of per telefoon via 026 845 089 4.

 

Cookie verklaring

Gebruik van cookies
Trees for All maakt op haar website Treesforall.nl gebruik van cookies. Door op “accepteer cookies” te klikken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met webpagina’s van Treesforall.nl wordt meegestuurd en door een internet browser op de harde schijf van het gebruikte computer of telefoon worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Wij gebruiken cookies voor het optimaliseren van de website en voor het uitvoeren van statistieken. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen tijdens je bezoek aan Treesforall.nl en je internetgedrag volgen.

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.