Nederland

Op 30 november is De Plantkaravaan van Trees for All gestart met een feestelijke plantdag in Flevoland. Samen met vertegenwoordigers van ruim twintig bedrijven, Provincie en Staatsbosbeheer is het startsein gegeven voor de aanplant van een nieuw bos in Nederland. De dag is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de klimaatenveloppe van het ministerie van LNV.

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.


Voor elke boom die in Nederland geplant wordt, planten we ook een boom in een van onze bosprojecten in de tropen.

In Nederland werken we op dit moment aan de volgende bosprojecten:

Waalse Bos

Het Waalse bos is een dorpsbos in het landelijke gebied van Houten (Utrecht). Een groot deel van het bos is aangetast door de essentak-ziekte waardoor veel bomen zijn afgestorven. Trees for All werkt samen met Staatbosbeheer aan het duurzame herstel van dit bos door het aanplanten van nieuwe bomen.

Bieslandse Bos

Het Bieslandse Bos ligt tussen Delft en Zoetermeer en is een belangrijke groene oase in het stedelijke gebied. Een groot deel van het bos is aangetast door de essentak-ziekte. Trees for All werkt samen met Staatbosbeheer aan het duurzame herstel van dit bos door het aanplanten van nieuwe bomen.

Hollandse Hout

Het Hollandse Hout is een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Het gebied wordt de komende jaren aantrekkelijk gemaakt voor libellen, ijsvogels en watervogels. Voor vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren worden bosranden aangelegd die voedsel en beschutting geven.

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.