Bolivia
Trees for All werkt al vanaf 2007 in Bolivia samen met haar partner Sicirec. In dit veelzijdige project aan de oostelijke voet van de Andes staan herbebossing, Climate Smart Agriculture (CSA) en het vastleggen van CO2 centraal. De combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een klimaatbestendiger landgebruik.  En voor een verbeterde sociaal economische positie voor de boeren. Het behoud en herstel van het milieu, verbeterde bodemvruchtbaarheid en minder erosie. Een verbetering van de biodiversiteit. En natuurlijk de vastlegging van CO2 in nieuw aangelegde percelen. > Lees verder
Oeganda
Kibale National Park is een van de mooiste regenwouden in Oost- Afrika met een enorme soortenrijkdom. Maar deze groene oase wordt bedreigd. Het Kibale National Park slinkt door ontbossing en bodemerosie. Daarom is enige jaren geleden gestart met de aanplant van nieuwe bomen. Trees for All wil dit ondersteunen en meehelpen aan het herstel van het Kibale National Park.  > Lees verder
Nederland
Op dit moment hebben we drie bosprojecten in Nederland waar een groot deel van het bos is aangetast door de essentak-ziekte. Hierdoor zijn veel bomen afgestorven. Trees for All werkt samen met Staatbosbeheer aan het duurzame herstel van dit bos door het aanplanten van nieuwe bomen. Lees verder

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.