Even voorstellen:

Sjaak de Ligt

Directeur

“Iedereen zit boordevol ideeën, ziet kansen en mogelijkheden. Het is de kunst om die aan te boren. Mensen raken net als jezelf geïnspireerd en dat biedt een enorm reservoir aan inzichten in en kansen op duurzame ontwikkeling. Het maakt niet uit of die mensen in Nederland of in Afrika wonen, dat is het mooie van het werkveld van Trees for All”

LinkedIn

Petra Hofs

Adviseur Communicatie

“Bij Trees for All heb ik de mogelijkheid de link te leggen tussen het bedrijfsleven, het klimaat en internationale ontwikkeling. De gevolgen van klimaatverandering zijn overal ter wereld voelbaar en gelukkig kan iedereen zijn steentje bijdragen om dit tegen te gaan. Door aan de ene kant zuiniger om te gaan met onze hulpbronnen en aan de andere kant door bomen te planten!”

LinkedIn

Iris van Irsel - Gardien

Senior Relatie & Programma Manager

“Internationale ontwikkeling is complex en kent vele aspecten. Trees for All speelt hier op in door bij het bomen aanplanten, herstellen en beschermen, de lokale bevolking nauw te betrekken. Zo leveren de projecten naast een ecologische ook een economische en sociale bijdrage. Door bedrijven, organisaties en particulieren te betrekken bij deze projecten, kan ik hen de mogelijkheid geven middels bomen en bos bij te dragen aan een groenere en betere wereld.”

LinkedIn

Wimjan Heezen

Senior Manager Finance & Operations

“Bij Trees for All heb ik de mogelijkheid mijn ervaring, expertise en passie in te zetten om de effectiviteit van de organisatie te versterken. Hiermee draag ik bij aan de noodzakelijke ontwikkeling van het duurzaam ondernemen”.

LinkedIn

Wilma Stegink

MVO Adviseur

“Binnen Trees for All kan ik mijn kennis en passie voor duurzaamheid inzetten door de mogelijkheden te bieden voor verduurzaming. Want door het planten van bomen dragen we bij aan een verbetering van de biodiversiteit en – in onze buitenlandse projecten – aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Goed voor mens en milieu dus! Doet u ook mee?”

LinkedIn

David van Toor

Communicatie Medewerker

“Om goede content te communiceren en mensen te activeren, moet je jezelf met hen kunnen identificeren en blijven onderzoeken hoe deze interactie het beste tot stand komt. Ik vind het een uitdaging om mensen en ideeën te verbinden middels relevante en waardevolle informatie. Bij Trees for All kan ik dit doen in een duurzame en dynamische omgeving.”

LinkedIn

Elsbeth Gerritsen

Relatie & Programmamanager Bos Nederland

We weten het allemaal eigenlijk wel: natuur is goed voor ons, voor onze gezondheid, ons welbevinden, het klimaat, voor onze planeet. Door mijn werk voor Trees for All en het Nationaal Bossenfonds (www.nationaalbossenfonds.nl) draag ik mijn steentje bij aan een meer duurzame leefomgeving voor ons allemaal. Dit doe ik door realisatie van nieuwe natuur in Nederland, in samenwerking met bedrijven en particulieren die maatschappelijk betrokken zijn en verantwoord willen ondernemen.

(Foto: Nick Noordanus)

Annet van Eerden

Partnership Manager

“De impact van bos op People, Planet en Profit is bekend. Het is een voorrecht concreet een bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstbestendige leefwereld via mijn plek in het team van Trees for All. Mijn achtergrond in duurzame energie, -gebiedsontwikkeling en gezondheidssector komt goed van pas om vragen van relaties in te schatten en daarop zo mogelijk aan te sluiten met onze oplossingen. Samen zorgen we dat het goed komt. En leveren we echte win-win-wins.”

Aletta Janssen

Relatiebeheerder

“Het behoud en de uitbreiding van bossen is essentieel voor een gezonde leefomgeving en een gezonde aarde voor iedereen. In mijn rol als relatiebeheerder wil ik bestaande en nieuwe relaties duurzaam betrekken bij onze activiteiten. Een betere wereld met meer groen om ons heen. Het kan.”

LinkedIn

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi