Het Hollandse Hout is een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Het gebied wordt de komende jaren aantrekkelijk gemaakt voor libellen, ijsvogels en watervogels. Voor vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren worden bosranden aangelegd die voedsel en beschutting geven.

Een deel van het Hollands Hout ligt er op dit moment kaal en verlaten bij. Dit langgerekte stuk landbouwgrond van 79 hectare is niet meer in gebruik en heeft een lage natuur- en belevingswaarde. Het terrein zal worden omgevormd tot een aantrekkelijk bos.

Ook komen er een aantal uitkijktorens en wandelpaden. Mensen zullen er kunnen genieten van prachtige inheemse boomsoorten zoals walnoot, zoete kers, wintereik en linde.

Aankomend plantseizoen (najaar 2018 – voorjaar 2019) zal Trees for All samen met bedrijven en donateurs hier minimaal 12 hectare bos aanplanten. Dat zijn 48.000 bomen! Dat doen we vanuit ons samenwerkingsverband met het Nationaal Bossenfonds. Staatbosbeheer plant samen met andere partners nog meer bos in het gebied. Zo ontstaat er in totaal maar liefst 59 hectare nieuw bos op het voormalige landbouwgebied. Het nieuwe bos wordt voor lange tijd duurzaam beheerd door Staatsbosbeheer.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van werelddoelen 13 en 15 van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld tot 2030:

    • Herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit
    • Beperken van de klimaatverandering

 
 
 
 
 

………………………………..

Doneer direct aan één van onze Nederlandse bosprojecten via 1-2 tree, en plant tegelijkertijd een boom in Bolivia of Oeganda.Facebooktwitterlinkedinmail

Project locatie

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi