Oeganda

Kibale National Park is een van de mooiste regenwouden in Oost- Afrika met een enorme soortenrijkdom. Het park beslaat circa 800 km2, dat is ruim de helft van de provincie Utrecht. Je vindt er 375 soorten bontgekleurde vogels en 70 soorten zoogdieren, waaronder de bedreigde franjeaap en chimpansee. Bomen kunnen er uitgroeien tot heuse woudreuzen van wel 50 meter hoog. Bedenk hoeveel CO2 deze snelgroeiende bomen jaarlijks vastleggen! Maar deze groene oase wordt bedreigd. Het bosoppervlak van Kibale slinkt door ontbossing en bodemerosie.  Daarom is men enige jaren geleden gestart met de aanplant van nieuwe bomen in ontboste gebieden rondom het nog bestaande natuurbos. Trees for All wil dit ondersteunen en meehelpen aan het herstel van het Kibale National Park.

Doe mee, herstel het Kibale bos

We staan in de startblokken om het natuurlijke bos te herstellen. De komende jaren willen we elk jaar minimaal 35.000 inheemse bomen aanplanten. En het liefst meer. Met dit nieuwe bos vergroten we het leefgebied van de dieren (o.a. de grote groepen chimpansees), beschermen we het oerbos tegen verdere aantasting én leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat. Bossen zijn belangrijk om de opwarming van de aarde te vertragen. In het tropische klimaat  groeien bomen harder dan in Nederland en leggen daardoor sneller CO2 vast. Doe met ons mee en doneer aan het Kibale National Park.

Lokale bevolking profiteert van het bos

Ook de lokale bevolking profiteert van het bosproject. Zij werken in de aanplant en het beheer, wat hen extra inkomsten oplevert. Het levert hen ongeveer 10.000 dagen betaald werk op verdeeld over 5 jaar. Daarnaast werken zij in de kwekerijen die bomen leveren aan het project en worden zij getraind in het zelfstandig managen van deze kwekerijen. Op deze manier krijgen zij ook extra inkomen uit de verkoop van bomen aan het project. De jonge boompjes worden lokaal opgekweekt uit zaailingen uit het bos. We werken samen met Face the Future en het Oegandese ministerie voor Natuur en Wildbeheer, waarbij de laatstgenoemde het bos voor de lange termijn beheert.

CO2 compenseren door bomen

Een andere manier om het bosproject in Kibale te steunen is een donatie te doen voor CO2 certificaten uit dit bos en daarmee uw CO2 uitstoot te compenseren. Bomen halen CO2 uit de lucht en leggen koolstof vast in de stam, takken en wortels. De CO2 vastlegging in ons project is VCS en CCB gecertificeerd.* De inkomsten uit de verkoop van CO2 worden weer geïnvesteerd in het project. Hiermee wordt bijvoorbeeld UWA (Uganda Wildlife Authority) betaald voor het lange termijn beheer van het park.

*VCS is een certificeringsstandaard die garandeert dat een bepaalde hoeveelheid CO2 daadwerkelijk door de bomen is vastgelegd. CCB is een standaard die de ecologische- en sociaaleconomische meerwaarde van het project monitort.

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van enkele werelddoelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld tot 2030:

  • Herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit
  • Beperken van de klimaatverandering
  • Verminderen van armoede in ontwikkelingslanden

 

 

 

 

………………………………..

Doneer direct!Facebooktwitterlinkedinmail

Project locatie

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

logo_anbi

Inhoud niet beschikbaar.
Klik op "Accepteer Cookies" om cookies te accepteren.